Muskö

Forkod
13607
Namn
Muskö
Indelning
1731 utbruten ur Västerhaninge, förr stundom betraktad som kapellförsamling, 1922-04-28 av KMt förklarad annexförsamling.
Län
Stockholms
Pastorat
Västerhaninge.
Husförhörslängd
1726-.

Administrativ historik

Namn
Muskö
Geo-id
13607000
Tid
1731 - 9999