Myckleby

Forkod
142105
Namn
Myckleby
Län
Västra Götalands
Pastorat
Myckleby, Långelanda och Torp.
Husförhörslängd
1791-.

Administrativ historik

Namn
Myckleby
Geo-id
142105000
Tid
0 - 9999