Myssjö

Forkod
232604
Namn
Myssjö
Län
Jämtlands
-1810 Västernorrlands län, 1810-05-07- Jämtlands län.
Pastorat
Oviken.
Husförhörslängd
1779-.

Administrativ historik

Namn
Myssjö
Geo-id
232604000
Tid
0 - 9999