Naglum

Forkod
158000
Namn
Naglum
Indelning
1888 uppgått i Vassända-Naglum.
Län
Älvsborgs
Pastorat
-1661 Vassända, 1661-1887 Vänersborg.
Husförhörslängd
1810-1887.