När

Forkod
98071
Namn
När
Län
Gotlands
Pastorat
medeltiden eget, sedan -1961 När och Lau, 1962- Burs.
Husförhörslängd
(1747), 1788-.

Administrativ historik

Namn
När
Geo-id
98071000
Tid
0 - 9999