Nårunga

Forkod
152708
Namn
Nårunga
Län
Älvsborgs
Pastorat
Nårunga, Skogsbygden, Ljur, Ornunga, Kvinnestad och Asklanda.
Husförhörslängd
(1763), 1823-.

Administrativ historik

Namn
Nårunga
Geo-id
152708000
Tid
0 - 9999