Asmundtorp

Forkod
128206
Namn
Asmundtorp
Län
Skåne
Övrigt
1681-1873 prebende (ej egentligt annex) till Landskrona.
Pastorat
Asmundtorp och Tofta.
Husförhörslängd
(1687), 1791-.

Administrativ historik

Namn
Asmundtorp
Geo-id
128206000
Tid
0 - 9999