Näs

Forkod
98087
Namn
Näs
Län
Gotlands
Pastorat
Havdhem.
Husförhörslängd
(1737), 1786-.

Administrativ historik

Namn
Näs (i-län)
Geo-id
98087000
Tid
0 - 9999