Nasafjäll

Forkod
250600
Namn
Nasafjäll
Indelning
1640-09-29 utbruten ur Silbojokk, 1659 uppgått i Silbojokk.
Län
Norrbottens
Övrigt
1644-1659 de facto annex till Silbojokk.
Pastorat
eget.