Näsby

Forkod
188504
Namn
Näsby
Län
Örebro
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Örebro län.
Pastorat
-1961 Näsby och Ervalla, 1962- eget.
Husförhörslängd
1694-.
Arkiv
dispensarkiv, allt i Näsby, filmer på landsarkivet.

Administrativ historik

Namn
Näsby (t-län)
Geo-id
188504000
Tid
0 - 9999