Näskott

Forkod
230902
Namn
Näskott
Län
Jämtlands
-1810 Västernorrlands län, 1810-05-07- Jämtlands län.
Pastorat
Rödön.
Husförhörslängd
(1717), 1735

Administrativ historik

Namn
Näskott
Geo-id
230902000
Tid
0 - 9999