Nässja

Forkod
58404
Namn
Nässja
Län
Östergötlands
Pastorat
-1961 Örberga, 1962- Rogslösa.
Husförhörslängd
(1779), 1790-.

Administrativ historik

Namn
Nässja
Geo-id
58404000
Tid
0 - 9999