Aspås

Forkod
230903
Namn
Aspås
Län
Jämtlands
  • 18 10 Västernorrlands län, 1810-05-07 - Jämtlands län.
Pastorat
medeltiden Ås, sedan Rödön.
Husförhörslängd
1707-.

Administrativ historik

Namn
Aspås
Geo-id
230903000
Tid
0 - 9999