Nätra

Forkod
228407
Namn
Nätra
Indelning
1300-talet utbrutet Sidensjö.
Län
Västernorrlands
Pastorat
till 1500-talet Nätra och Sidensjö, från 1500-talet eget.
Husförhörslängd
1810-.
Arkiv
1809 förstört vid brand.

Administrativ historik

Namn
Nätra
Geo-id
228407000
Tid
0 - 9999