Nattavaara kbfd

Forkod
252302
Namn
Nattavaara kbfd
Indelning
1951-01-01 utbrutet ur Gällivare kbfd inom Gällivare församling, 1972-03- 01 införlivat Vitträsks kbfd.
Län
Norrbottens
Pastorat
Gällivare.