Naum

Forkod
166009
Namn
Naum
Län
Skaraborgs
Pastorat
Ryda.
Husförhörslängd
1792-.

Administrativ historik

Namn
Naum
Geo-id
166009000
Tid
0 - 9999