Nävlinge

Forkod
118308
Namn
Nävlinge
Län
Kristianstads
Pastorat
Vinslöv.
Husförhörslängd
(1683), 1801- (lucka 1831).

Administrativ historik

Namn
Nävlinge
Geo-id
118308000
Tid
0 - 9999