Nianfors

Forkod
218406
Namn
Nianfors
Indelning
1798-06-12 utbruten ur Njutånger (samt Enånger, Forsa och Arbrå) som kapellförsamling, 1922-03-31 annexförsamling, 1985-01-01 uppgått i Njutånger.
Län
Gävleborgs
Pastorat
-1915 Enånger, 1915-05-01-1984 Njutånger.
Husförhörslängd
1799-1984.

Administrativ historik

Namn
Nianfors
Geo-id
218405003
Tid
1798 - 1984
pre
Njutånger 218405001
0 - 1797
succ
Njutånger 218405000
1985 - 9999