Nikolai

Forkod
48000
Namn
Nikolai
Indelning
1942-01-01 indelad i två kbfd: Nikolai kbfd och Oxelösunds kbfd, 1953-01-01 utbrutet Oxelösund och uppgått i Nyköpings Sankt Nicolai, varvid kyrkobokföringsdistrikten upplösts.
Län
Södermanlands
Länkar
Nyköpings Sankt Nicolai
Övrigt
Oxelösund kyrkobokföringsområde före 1942.
Pastorat
Nyköpings västra (se ).
Husförhörslängd
1734-1952.
Arkiv
1779-1820 särskilda böcker för Stjärnholm.