Nikolai kbfd

Forkod
48000
Namn
Nikolai kbfd
Indelning
1942-01-01 bildat inom Nikolai församling, 1953-01-01 uppgått i Nyköpings Sankt Nicolai och upplöst.
Län
Södermanlands
Husförhörslängd
1942-1952.