Nödinge

Forkod
152101
Namn
Nödinge
Län
Älvsborgs
-1888 huvuddelen i Älvsborgs län och del (Skårdal mm) i Göteborgs och Bohus län, 1889 överfört delen i Göteborgs och Bohus län till Älvsborgs län, 1889- helt i Älvsborgs län.
Övrigt
en del (Skårdal) låg åtminstone till 1640 i Norge, men hörde alltså i kyrkligt avseende till Sverige.
Pastorat
-1937 Starrkärr, 1938- eget.
Husförhörslängd
1790-.

Administrativ historik

Namn
Nödinge
Geo-id
152101000
Tid
0 - 9999