Nora

Forkod
191705
Namn
Nora
Län
Västmanlands
Pastorat
eget.
Husförhörslängd
1738-.

Administrativ historik

Namn
Nora (u-län)
Geo-id
191705000
Tid
0 - 9999