Nora stadsförsamling

Forkod
188400
Namn
Nora stadsförsamling
Indelning
1643 utbruten ur Nora bergsförsamling, 1974-01-01 uppgått i Nora bergsförsamling.
Län
Örebro
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Örebro län.
Pastorat
16431823 eget, 1824-1871 Nora stadsförsamling och Nora bergsförsamling, 1871-(beslut 1868-03-06)-1973 Nora stadsförsamling, Nora bergsförsamling och Viker.
Husförhörslängd
1703-1973.