Norderö

Forkod
238011
Namn
Norderö
Län
Jämtlands
-1810 Västernorrlands län, 1810-05-07- Jämtlands län.
Pastorat
Sunne.
Husförhörslängd
1813-.

Administrativ historik

Namn
Norderö
Geo-id
238011000
Tid
0 - 9999