Nordingrå

Forkod
228204
Namn
Nordingrå
Län
Västernorrlands
Pastorat
-1315 Nordingrå och Ullånger, 1315- mitten av 1300-talet eget, sedan -1836 Nordingrå, Vibyggerå och Ullånger, 1836-1916 Nordingrå och Ullånger, 1916-05-01 - (beslut 1891-03-20) eget.
Husförhörslängd
1741-.

Administrativ historik

Namn
Nordingrå
Geo-id
228204000
Tid
0 - 9999