Noreby

Forkod
156000
Namn
Noreby
Indelning
strax efter 1531 uppgått i Steneby.
Län
Älvsborgs