Norns bruksförsamling

Forkod
208300
Namn
Norns bruksförsamling
Indelning
omkring 1640 utbruten ur Hedemora, 1912 uppgått i Hedemora landsförsamling.
Län
Dalarnas
Pastorat
Hedemora.
Husförhörslängd
1702-1927.