Norra Åsarp

Forkod
168651
Namn
Norra Åsarp
Alias
Åsarp
Län
Skaraborgs
-1890 huvuddelen i Älvsborgs län, del (Hög) i Skaraborgs län, 1891 överfört Hög till Älvsborgs län, 1891-1973 helt i Älvsborgs län, 1974- Skaraborgs län.
Pastorat
-1961 Norra Åsarp, Smula, Kölaby och Solberga, 1962-1982 Norra Åsarp, Smula, Kölaby, Solberga, 1983- Norra Åsarp, Smula, Solberga och Fivlered.
Husförhörslängd
1774-

Administrativ historik

Namn
Norra åsarp
Geo-id
168651000
Tid
0 - 9999