Norra bataljonsförsamlingen

Forkod
18000
Namn
Norra bataljonsförsamlingen
Alias
Klara bataljonsförsamling, Majorens bataljon, Sankta Clara bataljonsförsamling, Sankt Clara bataljonsförsamling
Indelning
1694-01-01 utbruten ur Hovförsamlingen, 1791 uppgått i KMts livgarde (se Svea livgarde).
Län
Stockholms
Husförhörslängd
1770-1791.
Arkiv
böckerna 1790-1792 delvis förda med sammanblandning mellan bataljonsförsamlingarna och den sammanslagna livgardesförsamlingen.