Åhus

Forkod
118015
Namn
Åhus
Indelning
1618-01-04 införlivat Älleköpinge.
Län
Kristianstads
Pastorat
-1618 Åhus och Älleköpinge, 1618-01-04-1681 eget, 1681-1856 Åhus, Gustav Adolf och Rinkaby, 1856- eget.
Husförhörslängd
(1684), 1813-.

Administrativ historik

Namn
Åhus
Geo-id
118015000
Tid
0 - 9999