Norrahammar

Forkod
68008
Namn
Norrahammar
Alias
Sandseryd
Indelning
-1942 Sandseryd, 1943- Norrahammar.
Län
Jönköpings
Övrigt
Norrahammars kyrka låg före 1943 i Barnarps församling.
Pastorat
eget.
Husförhörslängd
1729-.
Arkiv
typarkiv.

Administrativ historik

Namn
Norrahammar
Geo-id
68008000
Tid
0 - 9999