Norra Hestra

Forkod
66208
Namn
Norra Hestra
Län
Jönköpings
-1886 huvuddelen i Jönköpings län, del (Bönabo) i Älvsborgs län, 1887 överfört Bönabo till Jönköpings län, 1887- helt i Jönköpings län.
Pastorat
-1961 Stengårdshult, 1962- Norra Hestra, Stengårdshult, Norra Unnaryd, Öreryd och Valdshult.
Husförhörslängd
1776-.

Administrativ historik

Namn
Norra hestra
Geo-id
66208000
Tid
0 - 9999