Norra Kedum

Forkod
168129
Namn
Norra Kedum
Alias
Fiskekedum, Kedum
Län
Skaraborgs
Pastorat
-1339 Kedum, Tådene, Lavad och Tranum, 1339-1961 Tådene, 1962- Örslösa.
Husförhörslängd
(1738), 1813-.

Administrativ historik

Namn
Norra kedum
Geo-id
168129000
Tid
0 - 9999