Norra Kyrketorp

Forkod
168308
Namn
Norra Kyrketorp
Alias
hene, Kyrketorp
Län
Skaraborgs
Pastorat
-1961 Skövde, 1962- Norra Kyrketorp, Hagelberg, Sjogerstad, Rådene och Häggum.
Husförhörslängd
(1702), 1770-

Administrativ historik

Namn
Norra kyrketorp
Geo-id
168308000
Tid
0 - 9999