Norrala

Forkod
218209
Namn
Norrala
Län
Gävleborgs
-1762 Västernorrlands län, 1762-06-29- Gävleborgs län.
Pastorat
Norrala och Trönö.
Husförhörslängd
(1747), 1816-.

Administrativ historik

Namn
Norrala
Geo-id
218209000
Tid
0 - 9999