Norra Lundby

Forkod
168206
Namn
Norra Lundby
Alias
Lundby
Län
Skaraborgs
Pastorat
-1436 Lundby och Skärv, 1436-1540 Eggby, 1540- Varnhem.
Husförhörslängd
1778-

Administrativ historik

Namn
Norra lundby
Geo-id
168206000
Tid
0 - 9999