Norra Möckleby

Forkod
84016
Namn
Norra Möckleby
Län
Kalmar
Pastorat
medeltiden eget, sedan -1588 Möckleby, Sandby och Gårdby, 1588-1926 eget, 1926-05-01(beslut 1916-06-17 och 1924-11-28)-1961 Sandby, 1962- Glömminge.
Husförhörslängd
1772-.

Administrativ historik

Namn
Norra möckleby
Geo-id
84016000
Tid
0 - 9999