Norra Nöbbelöv

Forkod
128105
Namn
Norra Nöbbelöv
Alias
Nöbbelöv
Län
Skåne
Pastorat
Sankt Peters kloster.
Husförhörslängd
(1683), 1794-.

Administrativ historik

Namn
Norra nöbbelöv
Geo-id
128105000
Tid
0 - 9999