Norra Rottne

Forkod
78000
Namn
Norra Rottne
Alias
Norraby
Indelning
omkring 1400 bildad genom delning av Rottne, 1779 uppgått i Söraby.
Län
Kronobergs
Pastorat
-1559 Tjureda, 1559-09-19-1779 Gårdsby.