Norra Sandby

Forkod
118304
Namn
Norra Sandby
Alias
Sandby
Län
Kristianstads
Pastorat
Stoby.
Husförhörslängd
(1683), 1827-.
Arkiv
1778 brand.

Administrativ historik

Namn
Norra sandby
Geo-id
118304000
Tid
0 - 9999