Norra Sandsjö

Forkod
68271
Namn
Norra Sandsjö
Alias
Johannes, Sandsjö
Indelning
1940-01-01 indelad i två kbfd: Norra Sandsjö kbfd och Bodafors kbfd.
Län
Jönköpings
Pastorat
-1633 Sandsjö och Vallsjö, 1633-1640 eget, 1640-1939 Norra Sandsjö och Vallsjö, 1940-1961 eget, 1962- Norra Sandsjö och Bringetofta.
Husförhörslängd
1717- (luckor, särskilt 1876-1896).
Arkiv
1897-03-19 delvis förstört vid brand.

Administrativ historik

Namn
Norra sandsjö
Geo-id
68271000
Tid
0 - 9999