Norra Strö

Forkod
118012
Namn
Norra Strö
Alias
Strö
Län
Kristianstads
Pastorat
Färlöv.
Husförhörslängd
(1696), 1771-.

Administrativ historik

Namn
Norra strö
Geo-id
118012000
Tid
0 - 9999