Norra Vram

Forkod
126003
Namn
Norra Vram
Alias
Södra Vram, Vram
Län
Skåne
-1889 huvuddelen i Kristianstads län, del (Södra Vram) i Malmöhus län, 1890 överfört delen delen i Kristianstads län till Malmöhus län, 1890helt i Malmöhus län.
Pastorat
-1961 Norra Vram och Bjuv, 1962-1966 Norra Vram, Bjuv och Risekatslösa, 1966-07-07- Bjuv.
Husförhörslängd
(1692), 1806-

Administrativ historik

Namn
Norra vram
Geo-id
126003000
Tid
0 - 9999