Norrby

Forkod
198104
Namn
Norrby
Län
Västmanlands
Pastorat
-1961 eget, 1962- Sala.
Husförhörslängd
1687-.
Arkiv
1985-10-26 brand.

Administrativ historik

Namn
Norrby
Geo-id
198104000
Tid
0 - 9999