Norrbyås

Forkod
188017
Namn
Norrbyås
Län
Örebro
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Örebro län.
Pastorat
Stora Mellösa.
Husförhörslängd
1748-.

Administrativ historik

Namn
Norrbyås
Geo-id
188017000
Tid
0 - 9999