Norrköpings Borg

Forkod
58105
Namn
Norrköpings Borg
Alias
Borg, Borg och Löt
Indelning
1803 (beslut 1783-10-12) införlivat Löt.
Län
Östergötlands
Pastorat
åtminstone till 1540 Löt, sedan -1696 eget, 1696-1802 Borg och Löt, 1803- eget.
Husförhörslängd
1696-.

Administrativ historik

Namn
Norrköpings borg
Geo-id
58105000
Tid
0 - 9999