Norrlands trängkår

Forkod
228300
Namn
Norrlands trängkår
Alias
Norrlands trängbataljon
Indelning
1893 utbruten ur Svea trängbataljon (se Svea trängkår), 1927-05-01 uppgått i Sollefteå.
Län
Västernorrlands
18931898 Stockholm, 1898-1927 Västernorrlands län.
Övrigt
1893-1898 i Stockholm.
Husförhörslängd
1893-1927.
Arkiv
hos pastorsämbetet i Sollefteå.