Norrsunda

Forkod
19108
Namn
Norrsunda
Län
Stockholms
Pastorat
tidigt eget, därefter -1972 Skånela, 1972-10-01- Norrsunda och Skånela.
Husförhörslängd
1798-.

Administrativ historik

Namn
Norrsunda
Geo-id
19108000
Tid
0 - 9999