Norska jägarkåren

Forkod
18400
Namn
Norska jägarkåren
Indelning
1816-1856 förlagd till Haga.
Län
Stockholms
Husförhörslängd
1850-1856.
Arkiv
ingår i Solna kyrkoarkiv på landsarkivet.