Nosaby

Forkod
118009
Namn
Nosaby
Indelning
omkring 1675 (beslut 1625) införlivat Åraslöv.
Län
Kristianstads
Pastorat
-1614 eget, 1614- 1618 Nosaby och Åraslöv, 1618-1625 eget, 1625-1643 Nosaby och Åraslöv, 1643-1984 eget, 1985 Nosaby, Österslöv och Fjälkestad.
Husförhörslängd
(1689), 1806-.

Administrativ historik

Namn
Nosaby
Geo-id
118009000
Tid
0 - 9999